Indkaldelse/tilmelding til Generalforsamling

Indkaldelse og tilmelding til

GENERALFORSAMLING i Centerhallen


FREDAG DEN 3. FEBRUAR 2023 kl. 19:00


Dagsorden:
• Valg af dirigent og referent
• Formandens beretning for det forløbne år
• Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
• Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent for 2024
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år
• Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
• Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt


Forslag kan mailes til kontakt@alleroedstavgang.dk eller sendes skriftligt til formanden Jette O’Neill, Frugtlunden 18, 3450 Allerød senest fredag den 20. januar.


Undervejs byder vi på et let traktement, hvorfor tilmelding senest fredag den 27. januar er nødvendig.


Den endelige dagsorden, regnskab og budget er tilgængelige på den adgangsbeskyttede side "For medlemmer" fra og med onsdag 25/1 2023.


Kan du ikke tilmelde via hjemmesiden, er du velkommen til at ringe til formanden Jette på 51446611.


Bestyrelsen