Persondatapolitik

Persondatapolitik for Allerød Stavgangsforening


Foreningen registrerer personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, som kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.


Foreningen registrerer personoplysninger i administrations- og økonomisystemet Conventus, som er udviklet til brug i foreninger og anbefalet af DGI. Adgang til Conventus kræver brugernavn og adgangskode. Til hvert enkelt brugernavn knyttes rettigheder efter den enkeltes behov for adgang til personoplysninger og mulighed for at ændre i disse.


Ved indmeldelsen afgives personoplysninger og samtidig udtrykkeligt samtykke til, at foreningen må anvende oplysningerne til administration af foreningen samt gøre dem tilgængelige på hjemmesiden for orientering af andre medlemmer.


Medlemslisten på hjemmesiden er beskyttet med brugernavn og adgangskode, som kun gives kun til foreningens medlemmer. Adgangskoden, som er ens for alle medlemmer, udskiftes én gang årligt eller efter behov.


Foreningen registrerer ikke, hverken på hjemmesiden eller i medlems- og økonomidelen af administrationssystemet Conventus, personoplysninger i kategorien: ”Personoplysninger, som har krav på højere beskyttelse”, fx CPR-nr. og bankoplysninger.


Behandling af personoplysninger


Foreningen behandler følgende almindelige personoplysninger:


Navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.


Oplysningerne videregives ikke til markedsføring eller til 3. person og slettes, når de ikke længere er relevante og senest 1 år efter udmeldelse.


Den ansvarlige for medlemsregistrering opdaterer og vedligeholder personoplysningerne og sørger for sletning af ugyldige/forældede oplysninger.


Kassereren administrerer oplysninger om indbetaling af kontingenter og øvrige ind- og udbetalinger.


Hvis et medlem ønsker det, kan enkelte eller alle personoplysninger udelukkes fra medlemslisten på hjemmesiden.

Et medlem kan altid kontakte formanden eller et andet bestyrelsesmedlem med en klage over, hvordan personoplysninger indsamles, opbevares eller behandles. Hvis medlemmet er utilfreds med foreningens svar, kan man klage til: Datatilsynet, www.datatilsynet.dk kontakt mailadresse: dt@datatilsynet.dk


Persondataansvarlig/persondatabehandlere:


Dataansvarlig:
Allerød Stavgangsforening v/formand Jette O’Neill, Frugtlunden 168, 3450 Allerød, tlf. 51446611
Mail: kontakt@alleroedstavgang.dk


Databehandlere:
Personoplysninger/medlemsregistrering: Annette Jørgensen, e-mail: kontakt@alleroedstavgang.dk
Kasserer: Torben Victor Niehues, e-mail: kontakt@alleroedstavgang.dk
Hjemmeside: Erik Hansen: kontakt@alleroedstavgang.dk