Bestyrelse

Bestyrelse for Allerød Stavgangsforening

Formand

Jette O'Neill

5144 6611

kontakt@alleroedstavgang.dk

Næstformand

Anettte Jørgensen

3024 1832

Kasserer

Torben Viktor Niehues

4057 4588

Sekretær

Bodil Jørgensen

2650 9899

Medlem

Mogens Pedersen

2923 4276

Suppleant 1

John Skovsgaard

2144 7537

Suppleant 2

Peter Bager

2923 4276