Ma 3 Udflugter

2023 Forårsplan for mandag kl. 13:00 holdets udflugter


Generelt
Alle ture starter fra Skovensvej 10 kl. 13:00.
Her fordeler vi i os i bilerne og kører samlet til turens udgangspunkt. Turlederen sørger for, at chaufførerne får lidt kompensation for at lægge bil til.
I vinterhalvåret finder vi et sted, hvor vi efter turen kan få serveret kaffe, te og kage indendørs eller kører til Skovly.

Turlederen aftaler med de enkelte deltagere, hvem der tager kaffe, te og kage med.

Husk at medtage kontanter med eller Mobilepay.

Mandag den 2. januar. Skovensvej 10
Vi mødes ved Skovensvej 10 og ønsker hinanden et godt nytår med bobler og
kransekage. Herefter går vi årets første stavgangstur i Ravnsholt Skov.


Hvis vejret ikke er til at gå i skoven, går vi i stedet samlet fra Skovensvej 10 til Stavly. Her vil vi så nyde bobler og kransekage.


Vi tager til Nivågårds Malerisamling, hvor vi får en guidet rundvisning i særudstillingen om Kunstnerkolonierne i Hornbæk og Arild.


Museet skriver: I sidste halvdel af 1800-tallet opstod der to kunstnerkolonier på hver sin side af Sundet; i Arild og i Hornbæk. Det var de gamle fiskerlejer, lokalbefolkningen, det vidunderlige lys, havet og den karakteristiske natur, derlokkede kunstnerne til.


Efter rundvisningen er der kaffe/te og kage i Caféen.

Tirsdag den 7. Februar, Tur til Nivågårds Malerisamling

Mandag den 6. marts. Tur til Tokkekøb Hegn


Denne gang retter vi blikket imod Tokkekøb
Hegn.
Vi nyder kaffe/te og kage i Stavly.

Mandag den 3. april. Tur til Strandmøllen – Jægersborg Dyrehave

Vi går en tur langs Mølleåen til Rådvad og går naturligvis også ud over den åbne slette op til Eremitageslottet. Her skulle der gerne være gode muligheder for at se nogen af Dyrehavens mange dyr.
Kaffe / te og kage indtages med udsigt over Øresund på stranden ved Strandmølle. Turlederen aftaler med de enkelte deltagere, hvem der sørger for kaffe / te og kage.

Mandag 1. maj. Tur til Arboretet i Hørsholm


Arboretet i Hørsholm er en unik samling af træer og buske og fremstår som en smuk park - eller eksotisk skov. Samlingen er med sine ca. 2000 arter den største samling af træer og buske i
Danmark.


Kaffe / te og kage indtages i naturen. Turlederen aftaler med de enkelte deltagere, hvem der sørgerfor kaffe / te og kage.

Mandag den 5. juni. Tur til Ny Hammersholt og Store Dyrehave


Vi begynder og slutter turen fra Slettebjerget i Store Dyrehave vest for Kongevejen, og vi går videre til den østlige del af skoven, som sidst i 1600-tallet blev anlagt udelukkende til Kongens Parforcejagt.

Tilmelding til alle ture:


  • Bodil Jørgensen tlf. 26 50 98 99 eller bodil.jorgensen@mail.dk
  • Anni tlf. 25 36 36 94 eller a.p.brincker@mail.tele.dk
  • Annette tlf. 48 17 66 50 eller 29 46 56 38 eller AnnetteP@mail.dk
  • Karin og Jens tlf. 51 24 10 14 eller karin.jens@outlook.dk


Se/download dokumentet i pdf-format